Клиника-диагностикалық зертхана

 

 1327 1

Бейсебаева Ләззат Мухтарқызы

Клиника-диагностикалық зертхана меңгерушісі

 

ОҚМФА-ның Оқу клиника-зертханалық орталықты бөлу жөніндегі 02.09.2010 жылғы №113 бұйрығымен клиника-диагностикалық зертхана және Оқу клиника симмуляциялық орталығы құрылды.

КДЗ ОҚМА-ның құрылымдық бөлімшесі болып табылады,ОҚМА ректорының,оқу әдістемелік және тәрбие жөніндегі проректорының, ғылыми-клиника жөніндегі проректор және қаржы және шаруашылық жөніндегі проректорға бағынады. 

КДЗ өз жұмысын кафедраларымен,КТБО, КАО (кітапхана ақпараттық орталығы), оқу бөлімі және академияның басқа бөлімдерімен бірлесіп атқарады.

КДЗ меңгерушісі оқу процессін ұйымдастыру және қамтамассыз ету үшін ғылыми-клиникалық ісі жөніндегі проректорға бағынады.

КДЗ меңгерушісі қызметіне ОҚМА ректорының бұйрығымен қабылданады және босатылады. КДЗ меңгрушісіне жоғары білімді, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес немесе ғылыми-оқытушы тәжірібесі болу керек.

КДЗ құрамының саны мен сапасы штаттық кесте арқылы бөлініп және ректордың бұйрығымен бекітіледі. КДЗ-ның жылдық жоспары бір жылға құрастырылып клиникалық және әдістемелік кеңесте бекітіледі.

 

Ұйымдастыру құрылымы

Академияның штаттық кестесіне сәйкес КДЗ-ның құрамы:

1 –КДЗ меңгерушісі, 1 – дәрігер-зертханашы, 1 –аға лаборанты, 1 –тазалықшы.

КДЗ-сы төмендегі оқу клиникалық зертханалардан құралған:

• Морфологиялық;

• Гигиеналық;

• Биохимиялық;

• Физиологиялық;

 

 

 

Физиологиялық зертхана

 

1327 2

Көпжүйелі компьютерленген «Нейрон-Спектр 2» электроэнцефалографы

 

 

1327 3

«SSI-5000» Ультрадыбысты-жүйе (қосымша жиынтығымен)

 

 

1327 4

«Поли – Спектр 8/Е» электрокардиографы, компьютер, принтер және велоэргометрмен жабдықталған

 

 

1327 5

Қан тобын және резусын анықтау

 

Спирометр «СПИРОС-100» автономды

"СпироС-100" – микропроцессорлы спирометр, қолдану бағыттары:

• амбулаториясы және стационары бар медициналық мекемелердің функциональды диагностика бөлімшелерінде

• жанұялық дәрігер бөлмесінде және жанұялық медициналық клиникаларында

• спорт, авиациялық-космостық және әскери медицинасында

• медициналық қызметі бар жұмыс мекемелерінің алдын-ала және уақытаралық медициналық тексеру кезінде

"СпироC-100" –тың көмегімен сыртқы демалу қызметінің диагностикасының жоғары деңгейін анықтауға мүмкіншілік береді.Автоматты түрде сыртқы демалу қызметінің өлшеуін және көрсеткішінтері жөнінде мағлұмат алуға болады: ӨӨС,ФӨӨС,ПОҚ, МОҚ25%, МОС50%, МОС75%, СОС 25-75%, СОС75-85%, ОФВ 1, ИТ, МВӨ, МДК, ЧД, ДК,РКшығ, РКдемалу.Құрал-жабдықта жұмыс істеу оңай: науқастың аты-жөнін енгізу, тексерісті өткізу және тексерістің қорытындысын сызба және таблица түрінде термопринтер арқылы алу.

1327 6

ӨӨС қортындысынан үзінді

"СпироС-100" құралымен дәрілік сынымаларды өткізіп, қорытындыларын сақтап, салыстырмалы түрде көруге мүмкіншіліктері бар. Ол қорытынды нәтижелерін таблица түрінде салыстырмалы көрсеткішімен көруге болады.Құралдың қорытындыларды, нәтижелерді сақтау сыйымдылығы 100 тексеріске дейін.

 

 

 

Биохимиялық зертхана

 

КФК3-01 фотоэлектрлі фотометр

КФК3-01 фотоэлектрлі фотометрзаманауи тұрғыда жасалынған, жоғарлы техникалық қабілеттілігі бар, заманауи жабдықталған және сұйықтықтардың химиялық және клиникалық тексерістерді өткізуге арналған. Фотометрдің пайдалану аумағы:

- медициналық стационарлы зертханада: глюкозаның,билирубиннің, холестериннің, креатининің көрсеткіштерін анықтауда;

- химиялық зертханаларда;

- сұйықтқтардың құрамындағы жалпы ақуыздың, сілтілердің, фосфаттардың, мочевинаның бар екенін анықтау;

 

1327 7

«Chem Well» биохимиялық автоматтандырылған анализатор

 

 

1327 8

«DURUI H100» зәр анализаторы

 

 

1327 9

Центрифуга ОПН-3.02

 

 

1327 10

«MS 4» автоматтандырылған гематологиялық анализаторы

 

ИФА өткізу құралы

1327 11

ИФА анализатор MultiskanAscent, ВошерAtlantis

 

 

Морфологиялық зертхана

1327 12

Аппаратты жүйе: микроскопия және сандық микрофотографиялар

 

 

Криостат - микротом Leica CM 1510

1327 13

Криостат құралының -30С0 - 45С0 аралығында жылдам мұздату арқылы тексерістен өтетін жұқа кесінділерден express әдісімен патологияны микроскоп арқылы анықтау мүмкіншілігі бар.

Аппарат патоморфологиялық зертханаларда қолданылады. Бұл модель ішінде 80 XYZ-осі бар ротациялық микротомы мен жылдам мұздату үстелшесінің оншақты дискілерімен жабдықталған.

Криостат құралының микротомы С профильді, жоғарғы сапалы шойыннан жасалған бірнеше рет кесетін пышағымен жабдықталған. Ротациялық микротомда: материалды автоматты түрде жеткізу, пышақтарының қорғаныштық қасиетімен, жоғарғы қорғаныштығын арттыратын және бетінде шыныдан сырғымалы роллерге қарсы пластинкасы бар.

 

 

 

МС-2 санды микротом

1327 14

Санды микротоммен целлоидин немесе балауызға құйылған тіннен кесінділерді алу үшін жұмыс істеуге болады.

 

 

 

Гигиениеналық зертхана

 

Ауадан сыныма алу үшін аспиратор

Еңбек гигиенасы және кәсіби-аурулардың ғылыми-зерттеу институтының зертханалары мен санитарлы-эпидемиялық стансаларының қызметтері өндірістік мекемелердің жұмысшы аумағының, бөлмелерінің ауасынан сынама алып зерттеме жасауға арналған.

 

Активациометр (хронорефлексометр)

"Активациометр"бағдармалы-аппаратты жүйеде: құрал АЦ-9К(6K) және ішкі бағдармасы бар,адамдарды системалық диагностикадан тексеруге арналған. Онымен: аккупунктура диагностика тәсілімен соматикалық қасиеттерін анықтауда диагностика жасау; акупунктура нүктелеріндегі температураны соматикалық қасиеттердің диагностика жасау; Р.Фолля әдісімен органикалық және органикалық емес заттармен ағзамен бейімділігін анықтау диагностика жасау; психофизиологиялық қасиеттердің диагностикасы,бас миының ынталандыру және жарты ми қыртысының функционалды ассиметриясын; нерв жүйесінің қасиетін: күшін,қимылын,тітіркену мен тежелудің нервпроцесінің тепе теңдігін,КЧСМ әдісінің тұрақтылығын, психоэмоциялық жағдайының диагностикасы; психикалық құбылыстың диагностикасы: сезімталдығы мен сезіну; кеңістіктегі кесіндіні қабылдау(көзөлшемі); іс-қимыл функциясы: қозғалмалы сақтау қабілеті, проприорецепция, қозғалыс тепе-теңдігі; жұмысшы қол; ойлау; жеке психологиялық қасиеттер диагностикасы: экстремалды жағдайда сенімділігі; психоэмоционалды тепе-теңдік; тұрақтылық, бейімділігі ФАП, өзімен реттелуі, эмоционалды жылдамдығы , сөзіне баға беру және бейімділігі; әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік және басқа қасиеттерінің диагностикасын анкета, сұрақ-жауап арқылы тұжырымды баға беру әдістерін қолдану; өтірікті анықтау; реттеуші және өзіреттелетін әсерлердің диагностикасы.

 

Радиометр-дозиметр ДРГБ-01 ЭКО-1

Радиометр-дозиметр ДРГБ-01 ЭКО-1 қоршаған ортадағы радиациялық жағдайды бақылау үшін , сонымен қатар үйлерде, жұмысшы орындарда қолданылады.Дозиметр-радиометрмендің көмегімен төмендегі жағдайда өлшенеді:

- Сыртқы гамма-сәулесінің көлемін,үйлер мен өндіріс ғимараттарының радиактивті заттарымен ластануын, жанындағы аумақтарды, тасымалдаушы транспортарды, тұрмыстық қолданыстағы заттарды, т.с;.

- Тағамдардың, тағам шикізаттарындағы, тұрмыстық және өндірістік қалдықтарындағы, судағы радиоактивті заттарының барын анықтауға.

Бұл құрал Ресей Федерациясының №13647-96 Мемлекеттік өлшеу реестірінен тексеріліп және тіркеліп, жұмыс жасауға рұқсат бар. Дайындалған мамандармен жұмыс орнында радиациялық қауіпсіздікті сақтау мақсатында қолданыста қолданылады( құрылыс мекемелерінде,кеден қызметінде, милицияда, қоймаларда, сауда мекемелерінде, терминалдарды т.с.), онымен қатар әртүрлі ауылшаруашылық, су, орман,шаруашылық қожалықтарында, атом энергетикасындагы радиациялық жағдайды бақлау мақсатында,сонымен бірге тұрғындардың сұраныстарымен радиациялық жағдайын анықтауда (тұрғын үй иелері, фермалар, балықшылар т.с.с.). Құралды жұмысшы құрал ретінде пайдалану үшін Мемлекеттік атом қадағалау, эпидемиялық қадағалау, банктерде,почта басқармаларында да қолдануға мумкіншіліктері бар.Төтенше жағдайлар басқармасының айтуынша бұл әмбебап портативті дозиметр-радиометр «ЭКО-1» тәжіриблік мақсатта пайдалануға болады.

Мақсаты: радиациялық жағдайды әртүрлі жерлерде, тұрғын үй-жайларда, жұмыс орындарында және т.б. бақылауға, сондай-ақ радионуклидтердің шикізатпен, материалдармен, тамақпен, сумен ластануын бақылау.

Құрылғының үш өлшеу режимі бар:

F - гамма-сәулеленудің эквивалентті доза жылдамдығы (радиациялық қауіпсіздік деңгейін анықтау және бағалау), «циклдік» және «жалғыз» өлшеуді жүзеге асырудың екі нұсқасы.

А - нақты радиоактивтілік (судың, топырақтың, тағамның, құрылыс материалдарының, жүктердің және т.б. бета және гамма шығаратын радионуклидтердің ластануын анықтау).

B - бета-бөлшектердің ағынының тығыздығы (әр түрлі заттардың, киімнің, дененің және т.б. беттердің радионуклидтерімен ластануын бағалау).

 

КДЗ-ның негізгі мақсаттары мен міндеттері:

ОҚМА КДЗ-сы студенттер мен курсанттардың оқу процесі мен дәріс алуын бақылау, практикалық (клиника) дағдылары ҚР қолданыстағы заңдарға сәйкес қажеттілікке байланысты оқу зертханаларында жургізілуін толық қамтамассыз ету арқылы сапалы оқыту қызметін беру және ғылыми тұрғыда жалғастыруына ықпал жасайды.

 

КДЗ жұмысының негізгі міндеттері

5.1. ОӘК бірлесе отырып КДЗ өтетін сабақ кестелерін жоспарлап оны құру жалпы сабақ кестесін негізге ала отырып, тәжірибелік дәрісті алу мүмкіншілін тоығымен ұйымдастыру;

5.2.КДЗ-ның оқу зертханаларында оқу процесі кезінде қолданыстағы құралдардың дұрыс пайдалануын бақылау;

5.3.Заманауи сапалы дер кезіндегі зертханалық диагностиканы қамтамассыз ету;

5.4 Жаңа зертханалық зерттеулердің технологиясын оқу барысына енгізуді жоспарлау, ұйымдастыру;

5.5.Әдістемелік және оқу жұмыстарын жетілдіру бағытында семинарларды, конференцияларды және тәжірибелік сабақтарды инновациялық тұрғыда өткізуін қамтамассыз ету;

5.6.Оқу процесінің сапасын арттыруға оның тиімділігін алдыңғы қатардағы жетістіктерді енгізуге және ұштастыруын қамтамассыз ету;

5.7. Оқу процесінің заманауи жетістіктерін, жаңа мәліметті технологияларын ендіруге жобаларына қатысу;

5.8. Мердігер-студенттер,дәрігерлер,мердігер бикелеі, жанамамердігерлер және денсаулық сақтаудың басқада қызметкерлеріне оқу барысына арналған әдістемелік бағдармаларын құрастыруда қатысу;

5.9. КДЗ-ның оқу зертханаларында сабақ барысында мұғалімдер мен студенттерге техника қауіпсіздігін сақтау ережелерімен таныстыру;

6. КДЗ өзінің жарлығын және құқықтарын негізге ала отырып өз жұмысын ұйымдастырып атқарады.

 

КДЗ-ның жалпы атқару қызметі 

КДЗ төмендегі қызметтерді атқарады:

• оқу зертханаларын толығымен қажетті құрал-жабдықтармен, интербелсенді оқыту бағдарламасымен, аудио-видео материалдарымен қамтамассыз етуін қадағалау.

 

 КДЗ келесі негізгі міндеттерді атқарады:

• КДЗ оқу клиникалық зертхананы қажетті тізімдегі құралдарын жаңалау, интернетпен компьютерлік программаларды оқыту, аудио-видео материалдарды қолдану және тәжірибелік дағдыларды қолдану үшін енгізу.

• Оқу әдістемелік орталығымен, кафедралармен КДЗ зертхана кластарында оқу процестің сызбасын, сабақ кестесін құру

• Оқу клиникалық зертханада ұйымдастырып және жұмысын қамтамасыз ету.

• Стандартта жеке таңдау операциясына және зертхана құрамының әдістемелік кешенді өңдеуге қатысу.

• Тұрғындардың талабына сай, түрлі аурулар диагностикасын анықтау мақсатында, жаңа және сапалы зерттеу әдістерін енгізу және қамтамассыз ету.

• Негізгі есеппен бағытталған КДЗ құрал-жабдықтарын өз мақсатында орналастыру.

• Медициналық оқу құралдарын жабдықтауда, техникалық құралдарын оқытуға, оқу және ғылыми әдебиеттерімен қамтамасыз етуге, зертханалық ыдыстар мен реактивтерге сұраныс жазу.

• Дәрігерлер мен фармациялық білімін жетілдіру тыңдаушыларын, бакалавриат барлық студенттің маманына, интерндердің тәжірибелік жұмыстарын толықтыруды ұйымдастыру және қамтамасыз ету.

• ҚР КДЗ денсаулық сақтау министрлігінің барлық бұйрығына, қаулыларымен, ережелеріне сәйкестеніп, қамтамасыз ету.

• Техникалық қауіпсіздік ережелерін және еңбек қорғауда күрделі жұмыстарда және өрттен сақтандыру ережелерімен қамтамасыз ету.

• Зетрхананы – еңбек тәртібімен және санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету.

• Клиникалық кафедралармен және жоғарғы оқу орнының базалық кафедраларларының ішкі тәртібімен, сонымен қатар медициналық оқу орындарымен, жақын және алыс шет елдермен қарым –қатынасты ұйымдастыру және жандандыру.

• Жаңа технологиялық зерттеу әдістерін толықтыру және енгізу.

• ОҚМА-ның қоғамдық жұмыстарына белсене қатысу.

• КДЗ жылдық есебі

Жоғарыда атап көрсетілген КДЗ атқаратын міндетіері КДЗ-ң менгерушісіне жүктеледі.

 

Зертхана қызметкелері:

КДЗ меңгерушісі – Бейсебаева Л.М,

Дәрігер зертханашы: - Таскымбаева Н.М., 

Аға лаборант – Шонбаева Ф.К.,

Тазалықшы – Орумбаева А.З.

 

Мекен-жайы:

Басты ғимарат , 1 этаж, 105 кабинет

Тел(ішкі): 131

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

 

 

 

 

Біздің жетістіктеріміз

  • Дипломдар, алғыс хаттар

    Дипломдар, алғыс хаттар

  • Куәліктер, сертификаттар

    Куәліктер, сертификаттар